Industrial Sustainability Congres2022

The House of Technology organiseert 10 maart een interactief congres voor het uitwisselen van ervaringen en het definiëren en implementeren van duurzaamheidsprojecten bij MKB+ maakbedrijven.

Toepassingen van Industrial Sustainability

Achtergrond
Duurzaamheid is een van de belangrijkste trends voor de jaren ’20 van deze eeuw. Europa wil hierin een leidende rol nemen en bereidt verregaande wetgeving voor. Op de consumentenmarkt vinden we steeds meer voorbeelden van deze trend. In de maakindustrie zijn veel bedrijven nog zoekende naar mogelijkheden om te verduurzamen en tegelijkertijd de winstgevendheid te behouden. Intussen hebben de voorlopers met inspirerende voorbeelden laten zien dat duurzaamheid en winstgevendheid wel degelijk hand in hand kunnen gaan. Er zijn zelfs berichten dat duurzaamheid ook voor een maakbedrijf kan bijdragen aan een beter imago en dat zij daardoor belangstelling vanuit de markt ontvangen. Duurzaamheid is geen hype maar een trend die verankerd zal worden in wetgeving en waar de maakindustrie dit decennium een omslag in zal moeten maken. Met dit interactieve congres wil The House of Technology een bijdrage leveren aan het uitwisselen van ervaringen met het definiëren en implementeren van duurzaamheidsprojecten bij MKB+ maakbedrijven.

Doelstelling
Met dit congres willen we de bezoeker een overzicht geven van de toepassingen van sustainability in de industrie zodat de deelnemers kunnen bepalen wat sustainability in hun situatie op zou kunnen leveren. De presentaties gaan in hoofdzaak over de motivatie om een sustainability project te starten, de strategie die daarbij gevolgd is, de impact die dit project op de organisatie heeft gehad, de toegevoegde waarde voor de klanten en de eindresultaten (inkomsten, lagere kosten, concurrentievoordeel, …) voor het bedrijf. Hierbij mogen tools en technieken aan de orde komen maar dit is niet het primaire doel van het congres. De meeste bijdragen op dit congres worden in kleinere parallel sessies gehouden voor maximale interactie.
Doelgroep: Deelnemers aan het congres zijn leden uit het managementteam van middelgrote industriële maakbedrijven. Deze bedrijven produceren over het algemeen componenten, machines en apparaten en ze zijn vaak actief op een internationale markt.

Event Details

do 10 mrt 2022
13:00 - 17:30
High Tech Campus, Eindhoven
Torenallee 45, Eindhoven